10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สสส. และ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ชื่อคอลัมน์ :  Marketing จากหน้า : 6
ชื่อหนังสือ :  กรุงเทพธุรกิจ วันที่ตีพิมพ์ : 08 พ.ย. 2552