10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  เด็กไทยน่าเป็นห่วงเล่นเว็บบันเทิงเหนือการศึกษา
ชื่อคอลัมน์ :  ICT, IT and Communication จากหน้า : 8
ชื่อหนังสือ :  สยามธุรกิจ วันที่ตีพิมพ์ : 28 ต.ค. 2552