10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  จูน-ชลฤดี เปิดซิงบทนางเอก
ชื่อคอลัมน์ :  rookie จากหน้า : 14
ชื่อหนังสือ :  นิตยสาร มายา channel วันที่ตีพิมพ์ : 27 ก.ย. 2558