10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  GLOY PRAVEWAN SINGHATO คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อคอลัมน์ :  ABOUT CAMPUS ฉบับที่ NO24 จากหน้า : 22-25
ชื่อหนังสือ :  นิตยสาร CAMPUS STAR วันที่ตีพิมพ์ : 09 ก.ย. 2558