10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม ในงาน “สัปดาห์ วันรพี 58” เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อคอลัมน์ :  การศึกษา จากหน้า :
ชื่อหนังสือ :  http://www.eduzones.com วันที่ตีพิมพ์ : 07 ส.ค. 2558