10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  COLUMNIST:การประยุกต์ใช้ Social Media .ในการทำธุรกิจ
ชื่อคอลัมน์ :  COLUMNIST:การประยุกต์ใช้ Social Media .ในการทำธุรกิจ จากหน้า : 62
ชื่อหนังสือ :  CIO WORLD & BUSINESS วันที่ตีพิมพ์ : 31 ก.ค. 2558