10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  จริยธรรมขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อคอลัมน์ :  COLUMNIST:จริยธรรมขององค์กร เทคโนโลยี จากหน้า : 58
ชื่อหนังสือ :  นิตยสาร CIO WORLD & BUSINESS วันที่ตีพิมพ์ : 30 มิ.ย. 2558