10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  Money changes EVERYTHING JAPANESE ARTIST YOSUKE HASEGAWA UNDERVALUES THE LEGALTENDER IN A SHARPLY SATIRICAL EXHIBITION OF FOLDED BANKNOTES
ชื่อคอลัมน์ :  First Section/หน้าแรก จากหน้า : 1,8
ชื่อหนังสือ :  The Nation วันที่ตีพิมพ์ : 02 ส.ค. 2558