10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  ปริญญาโท HR. รุ่น 10 ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์...
ชื่อคอลัมน์ :  ปริญญาโท HR. รุ่น 10 ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์... จากหน้า : เว็บไ
ชื่อหนังสือ :  www.eduzones.com วันที่ตีพิมพ์ : 20 ก.ค. 2558