10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมรับสมัครระดับปริญญาตรี ปริญญาโท - เอก
ชื่อคอลัมน์ :  ดีไลฟ์/- จากหน้า : 37(ขว
ชื่อหนังสือ :  ประชาชาติธุรกิจ วันที่ตีพิมพ์ : 15 มิ.ย. 2558