10 ข่าวล่าสุด
ปลูกต้นไม้ให้พ่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แผนธุรกิจส่งออกตลาดอาเซียน
ดาวประดับฟ้า
พัฒนานักศึกษา
ร้านกาชาดสภาสตรีฯเทิด84พรรษา..
พัฒนานักศึกษา
ม.ศรีปทุมร่วมสร้างและทำนุบำร..
เรียนรู้
เตรียมพร้อมออกร้านกาชาด ปี2559
หัวข้อข่าว :  สาวมายด์ คณะศิลปสาสตร์ ม.ศรีปทุม ประกวดมิสเอิร์ธ
ชื่อคอลัมน์ :  Life Style and Outlook จากหน้า : 25
ชื่อหนังสือ :  มติชน วันที่ตีพิมพ์ : 06 พ.ย. 2555